Onderwijs, bedrijven en overheid ontmoeten elkaar

Geplaatst op 19 september 2019

Op donderdag 19 september vindt op onze school de aftrap plaats van het Sterk Techniek Onderwijs. Meneer Lippold, directeur in Hardenberg en portefeuillehouder Techniek & Technologie op De Nieuwe Veste zegt hierover: Dit is een prachtige gelegenheid om te laten zien hoe de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) samenwerken in het belang van leerlingen. Dat geldt zowel voor de techniek in het vmbo als voor ons geweldige Technasium in havo en vwo."

De overheid heeft veel geld beschikbaar gesteld om het technologieaanbod te versterken, en ook het bedrijfsleven in Coevorden en omgeving investeert fors, zowel financieel als ook in de samenwerking. De aftrap is ook het moment om de toekenning te vieren van ca. 1 miljoen euro, verstrekt door de overheid over een periode van vier jaar, om het techniekonderwijs te versterken in het basisonderwijs en het vmbo.  

De Nieuwe Veste investeert in onderwijs om leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en op werk. Om die reden heeft De Nieuwe Veste het aanbod in het vmbo nog specifieker laten aansluiten op de arbeidsmarkt. In Coevorden en de omgeving, maar ook landelijk, is veel behoefte aan technisch personeel. Binnen het vmbo is bewust gekozen voor een aanbod in profielen dat past bij de regionale behoefte: Techniek en Zorg zijn daarom inhoudelijke speerpunten binnen het onderwijs. Om leerlingen goed voor te bereiden op een passend profiel in de bovenbouw is daarom ook gekozen voor een andere manier van werken in de eerste en tweede klas. Om bij te dragen aan een goede aansluiting tussen de basisschool en de eerste twee jaar in het voortgezet onderwijs, zijn twee huiskamerklassen ontwikkeld. De leerlingen krijgen binnen een eigen vertrouwde omgeving vaklessen in vaklokalen, en krijgen daarnaast in de aangrenzende huiskamer ondersteuning naar behoefte: extra uitleg, begeleiding en coaching. Meneer Van Helden, interim-directeur van het vmbo, geeft aan dat deze ontwikkelingen de school en het vmbo een grote impuls geven: “Medewerkers hebben ontzettend hard gewerkt om het onderwijs nog verder te versterken en aan te laten sluiten op de basisschool en op een toekomst in het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.”

Mevrouw Sulimma is directeur havo vwo op De Nieuwe Veste: “Ik ben trots op het onderwijs en de resultaten daarvan binnen de hele school. De ontwikkelingen in ons onderwijs vertalen zich in meer maatwerk en meer ruimte en keuzemogelijkheden voor de individuele leerling. We koppelen dat aan de maatschappelijke opdracht om leerlingen op te leiden voor een passend diploma en hen daarnaast sociaal en persoonlijk te vormen. Dat draagt bij aan de motivatie van leerlingen en vertaalt zich aantoonbaar in goede resultaten. De school is door de inspectie op alle fronten als goed beoordeeld.”

 

< Terug