Klas 1 en 2

Ontdekken wat je kan

Als je op school komt krijg je twee jaar de tijd om het niveau te ontdekken dat aansluit bij jouw mogelijkheden. Je start op het niveau dat past bij het schooladvies van jouw basisschool. We noemen de klassen in de onderbouw dakpanklassen.

Twee niveaus
In een dakpanklas komen twee niveaus samen. De lesstof wordt aangepast aan de behoefte van de leerlingen. Je krijgt meer lesstof of juist meer uitleg en extra oefening. De leraren beoordelen jouw schoolprestaties op twee niveaus en aan het einde van leerjaar 2 volgt een advies voor het niveau dat je vanaf leerjaar 3 gaat volgen.

De dakpanklassen in Hardenberg zijn:

  • havo/vwo
  • mavo/havo
  • kaderberoeps (kb)/mavo
  • basisberoeps (bb)/kaderberoeps (kb)

De dakpanklassen in Coevorden zijn:

  • atheneum/gymnasium
  • havo/vwo
  • mavo/havo
  • kaderberoepsgericht (kb)/mavo
  • basisberoepsgericht (bb)/kaderberoepsgericht (kb)

In het praktijkonderwijs is er geen dakpanklas, omdat leerlingen onderwijs volgen dat aansluit bij het individuele niveau.