Praktijkonderwijs (PRO)

Het praktijkonderwijs is er voor leerlingen die in de praktijk leren. Het is een vorm van speciaal onderwijs. Doordat de klassen uit maximaal 12 leerlingen bestaan, krijg je veel hulp een aandacht van je mentor en de andere leraren. Het onderwijs is aangepast aan jouw mogelijkheden.

Je krijgt in het praktijkonderwijs minder theorie, proefwerken en examens dan bij andere onderwijsvormen. Alle leerlingen krijgen onderwijs op maat. Niemand werkt op hetzelfde moment uit hetzelfde boek binnen hetzelfde vak. En veel praktijkopdrachten zijn op jou afgestemd. Als je bijvoorbeeld hovenier wilt worden dan ben je op school bezig met het vak groen. En wil je lasser worden dan kun je een cursus lassen volgen.

We werken samen met andere scholen en bedrijven. We kunnen dan ruimtes en gereedschappen gebruiken die we op school niet hebben. Je gaat ook op stage naar bij bedrijven. Daar leer je veel in de echte praktijk.

Alle leerlingen volgen op individueel niveau de vakken koken, sociale vaardigheden, voor jezelf zorgen, Nederlands. Je hebt een eigen rooster, een eigen aanpak, eigen afspraken en doelen. Van de vriendelijke leraren krijg je veel aandacht. Zij helpen jou ook met het kiezen van jouw doelen en de lessen die daarbij horen.

Met het volgen van praktijkonderwijs kun je later meedoen in de maatschappij. Na het praktijkonderwijs kun je gaan werken. Daarvoor kun je op het praktijkonderwijs allerlei certificaten halen. Sommige leerlingen gaan na het behalen van het mbo-1 diploma (entree niveau 1) een opleiding op mbo-2 niveau volgen.

Opleidingen

Alle opleidingen van De Nieuwe Veste locatie Coevorden kun je vinden in dit handige snelkeuzemenu. Wat kies jij?

Gymnasium

Heb je een vwo-advies, wil je altijd overal het fijne van weten en heb je veel belangstelling voor taal en geschiedenis? Dan is ons Gymnasium misschien wel de beste optie voor jou!

Atheneum

Met een atheneumdiploma kun je naar de universiteit. Aanvullend op je atheneumdiploma kun je ook het technasiumdiploma halen.

Havo

Op de havo ga je denken én doen. De havo leidt je in vijf jaar op tot een diploma dat recht geeft op een plek in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Mavo

met gemengde leerwegOp de mavo volg je theoretische en praktische vakken. Als je het mavodiploma hebt gehaald kun je verder leren op het mbo of doorstromen naar de havo.

Vmbo

Beroepsgerichte leerweg basis en kaderDe beroepsgerichte leerwegen zijn er voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn. Je krijgt op school veel aandacht krijgt van je mentor en leraren.

Praktijkonderwijs (PRO)

Praktijkonderwijs is voor leerlingen die in de praktijk leren. Je krijgt veel hulp en ondersteuning. Het onderwijs is aangepast aan jouw mogelijkheden.

Vandaag 23 SEP

Nieuwtjes

Goedbezocht Nieuwjaarswelkom

voor ouders
Meer lezen

Technieklessen

voor de basisschoolleerlingen
Meer lezen