TOPsUPport

Onze ondersteuningsstructuur

De ondersteuning op De Nieuwe Veste Hardenberg is georganiseerd door middel van TOPsUPport. 
TOPsUPport is als een veilige haven binnen de school, voor alle leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. 

TOPsUPport gaat uit van het maatwerkprincipe: er zijn geen vaststaande ondersteuningstrajecten, maar de ondersteuning wordt afgestemd op de behoeften van jou als leerling. Voor de ene leerling zal dat betekenen dat af en toe een vinger aan de pols voldoende is. Voor een andere leerling zal intensievere begeleiding nodig zijn voor bijvoorbeeld plannen of sociaal-emotionele problematiek.

TOPsUPport bevindt zich in een vaste ruimte in de school, waar we alle aandacht kunnen hebben voor jou. 
Hier kom je voor aanvullende persoonlijke ondersteuning. De mensen van TOPsUPport gaan met jou (en je ouders) kijken welke trajecten en welke hulp het best past bij wat jij nodig hebt. De mensen van TOPsUPport zijn een extra aanvulling bij alles dat de mentor, coach, decaan en vakdocenten al voor je doen. Samen zorgen wij ervoor dat jij je optimaal kunt ontwikkelen. We hebben korte lijnen op school, maar ook met externe ondersteuners.

Als leerling kun je zelf een flexles inplannen bij TOPsUPport, waardoor je niet ‘uit de klas gehaald’ hoeft worden. TOPsUPport is er ook voor als je even rust zoekt of je intensievere één-op-één ondersteuning nodig hebt.

TOPsUPport werkt samen met het Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. De orthopedagoog van het Samenwerkingsverband wordt ingeschakeld door TOPsUPport. Vervolgonderzoeken, intensievere ondersteuning (bijvoorbeeld schoolpsycholoog, GGD) worden door het Samenwerkingsverband gefaciliteerd.

 

Dyslexie - dyscalculie

Wij hebben de beschikking over twee dyslexie-coördinatoren en een dyscalculie- coördinator.

 

CoZo (Cognitieve Zorg)

Wanneer vanuit de basisschool wordt aangegeven dat je moeite of achterstand hebt op het gebied van rekenen en/of begrijpend lezen en dat ook naar voren komt op de Citotoetsen en de eindtoetsen (Cito, IEP, Route 8, Kijkwijzer, NIO), bieden wij op school extra ondersteuning. Dit doen wedoor  in kleine groepjes van acht tot tien leerlingen je één keer per twee weken te begeleiden op het gebied van begrijpend lezen en rekenen. Dit gebeurt tijdens een flexles door een docent die ervaring heeft in het begeleiden van leerlingen met cognitieve achterstanden.

 We starten hier vlak voor de herfstvakantie mee en het loopt het hele schooljaar door. Ook in klas twee is deze begeleiding beschikbaar.