Schoolgids

In de onderbouw stroom je in in een dakpanklas bk of km. Vanaf dat  moment kijken de mentor, de vakdocenten, de leerling en de ouder(s) samen naar de ontwikkeling voor  ieder vak. Vervolgens wordt gekeken of de leerling extra basisondersteuning nodig heeft in de klas of huiskamer. Eventueel wordt er extra hulp van externe professionals ingeschakeld voor  ondersteuning. Goed presterende leerlingen kunnen vakken volgen op een hoger niveau.

Opdrachten in Somtoday
In Somtoday kun je zien wat je voor  een vak tekst weggehaald af moet hebben. In de lessen ga je in je agenda de opdrachten inplannen. Je mentor kan je bij deze planning helpen.

LOB
LOB betekent loopbaanoriëntatie en -begeleiding en is direct vanaf leerjaar 1 een vast  onderdeel van het lesprogramma. Je ontdekt wie je bent, wat je kunt en leuk vindt,  welk profiel bij je past en wat je later wilt worden. Dit doe je door het maken van praktijkopdrachten en deze te bespreken met de vakdocent/coach.

Vakken
Andere vakken, naast LOB, zijn: Nederlands, Engels,  Duits,  lichamelijke opvoeding, wiskunde, tekenen, muziek, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- en techniek, biologie en natuurlijk het mentoruur.

Stages en praktijkervaring
Hoe gaat het eraan toe  in een echt bedrijf? De ontdekkingstocht naar het beroep dat  bij je past loopt via LOB, stages en praktijkervaring opdoen.