Schoolgids

Om je alle ruimte te geven te groeien, zit je bij ons op school in een dakpanklas. Dakpanklassen zijn klassen waar twee niveaus samenkomen. Wij hebben de volgende klassen: 

  • bk-klassen (voor leerlingen met een vmbo basis- en kader advies)
  • km-klassen (voor leerlingen met een kaderadvies en mavo advies)
  • mh-klassen (voor leerlingen met hoog mavo en havo advies)
  • hv-klassen (voor leerlingen met een havo en vwo advies)


Cijfers op beide niveaus
De leerling krijgt een cijfer op beide niveaus. Deze  cijfers  zijn belangrijk voor  een goede bepaling van het passende niveau na de dakplanklas. Pas na het tweede leerjaar in het vmbo en na het derde leerjaar in de havo, hoeft de keuze gemaakt te worden voor vmbo, havo of vwo.