Schoolgids

LOB staat voor  loopbaanoriëntatie en - begeleiding en is voor  iedere leerling waardevol. LOB zorgt voor  een passende toekomst!

Waarom LOB?
Onze  visie op LOB houdt in dat  we de leerling willen voorbereiden op een leven lang  keuzes maken in de snel  veranderende studie- en beroepswereld. Dit doen we door de leerlingen te laten werken met en aan de vijf loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat kan  ik?
  • Motievenreflectie: wat wil ik, wat drijft mij?
  • Werkexploratie: welk soort werk  past bij mij?
  • Loopbaansturing: wat wil ik worden?
  • Netwerken: wie kan  mij daarbij helpen?

LOB start in het eerste leerjaar en loopt door tot  en met de overstap naar het vervolgonderwijs.

Samen met anderen
Voor LOB doen we regelmatig een beroep op mensen in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven. Ook vragen we ouders om  hun ervaringen in de beroepspraktijk te delen met onze leerlingen. Al deze concrete ervaringen kunnen onze leerlingen helpen de juiste keuzes te maken.

Naast beroepsopdrachten in de les zijn er dus gastlessen, bedrijfsbezoeken en beroepenmarkten. De verschillende keuzemomenten voor  de leerling zijn regelmatig onderwerp van gesprek. De leerling praat met de mentor en decaan en de ouders worden uitgenodigd voor informatieavonden.