Schoolgids

Gebruik van device

Een device is een aanvullend leermiddel naast de boeken en werkboeken die er ook zijn en wordt gebruikt voor opdrachten en voor het plannen van lessen en vakken. Voor de start in het eerste leerjaar krijgt de ouder bericht over de aanschaf van een device.

Er is een aantal opties:

  • De ouder koopt zelf een device via de leverancier van school. De betaling kan in termijnen.
  • De ouder koopt of huurt niet. De leerling kan dagelijks een leen-device krijgen.