Schoolgids

Samen in de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De groep komt ongeveer  tien keer per jaar bijeen. De medezeggenschapsraad is in de school een belangrijke gesprekspartner.  Het College van Bestuur vraagt waar nodig advies of instemming aan de raad, voordat een besluit genomen wordt. Alles wat de medezeggenschapsraad doet, is te vinden in de Wet medezeggenschap scholen.

Leden kiezen
De leden worden gekozen door alle ouders, leerlingen en personeel van de school en vertegenwoordigen hun eigen achterban. 

Contact met onze MR
De MR is bereikbaar via: secretariaatMR@sgdnv.nl