Schoolgids

Goed burgerschap en actieve participatie

Wij zijn een brede scholengemeenschap waar mensen met verschillende culturen, geloven, opleidingen en achtergronden elkaar ontmoeten. Onze schoolcultuur is open, inclusief, heterogeen en democratisch en wij houden rekening met verschillen. Wij bevorderen actief burgerschap en sociale integratie op vier gebieden:

  • schoolcultuur;
  • lessen en projecten;
  • internationalisering;
  • leerlingparticipatie.


In de les
Wij besteden tijdens onze lessen bij vakken en in alle leerjaren aandacht aan burgerschap (democratische rechtstaat, omgaan met conflicten, maatschappelijk handelen en omgaan met verschillen). 

Tijdens projecten  
Daarnaast wordt burgerschap vormgegeven binnen projecten. Deze projecten kunnen binnen vakken en mentorlessen worden georganiseerd, maar kunnen ook vakoverstijgend en schoolbreed zijn.

Internationalisering
In het kader van internationalisering organiseren wij buitenlandse reizen en internationale uitwisselingen.

Buiten de les om
Wij betrekken de leerlingen ook op een andere manier bij onze school: door te zorgen dat ze invloed kunnen uitvoeren op het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Dit doen we onder andere door:

  • leerlingen te laten meewerken aan (school)activiteiten;
  • leerlingen te laten participeren in overlegorganen zoals leerlingpanels en de Medezeggenschapsraad;
  • commissies van leerlingen voor activiteiten op het gebied van cultuur, muziek of sport;
  • enquêtes af te nemen onder leerlingen, bijvoorbeeld over tevredenheid en sociale veiligheid;
  • leerlingen te vragen om andere leerlingen als mentor of tutor te begeleiden.