Schoolgids

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoekt of onze leerlingen onderwijs krijgen van voldoende niveau. Ouders kunnen bij de Inspectie van het Onderwijs terecht voor klachten over de kwaliteit van ons onderwijs of de Onderwijsinspectie en meldingen van onwenselijke situaties.

  • Website: www.owinsp.nl
  • Telefoonnummer loket onderwijsinspectie: 088-6696060
  • Telefoonnummer vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief)