Schoolgids

Toetsing en examinering geven inzicht

Toetsing
Toetsing is een middel om informatie te verzamelen over de kennis, vaardigheden en houding van een leerling doorgaans aan de hand van één of meerdere opdrachten. In het toetsbeleid hebben wij onze visie en ons beleid op toetsing beschreven. De eisen waarop het werk van een leerling wordt beoordeeld, zijn beschreven is het toetsreglement. 

Toetsbeleid
Toetsreglement 

Examinering
Het eindexamen is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het is niet alleen het sluitstuk van het voortgezet onderwijs, maar ook de start van een nieuwe en spannende periode in het leven. In ons reglement van toetsing en afsluiting staan de regels en bepalingen met betrekking tot het eindexamen.

Reglement van toetsing en afsluiting