Schoolgids

Kwaliteit iedere dag opnieuw

Iedere leerling heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van ons onderwijs. 

In ons schoolplan staat beschreven hoe ons onderwijs in de dagelijkse praktijk vorm krijgt. De ambities in het schoolplan vragen om gedegen kwaliteitsmanagement.

Wat is kwaliteitsmanagement?
Dit zijn alle activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van ons onderwijs te onderzoeken, op orde te brengen en te houden, openbaar te maken en de realisatie van de doelen te bevorderen.

Werken maken van kwaliteit 
Reflectie en feedback zetten we in om kwaliteitsverbetering, daar waar nodig, teweeg te brengen. Onze medewerkers doen aan zelfreflectie, dat wil zeggen dat ze hun eigen activiteiten analyseren. En wij vragen  periodiek feedback over ons onderwijs aan (onder andere) leerlingen en ouders in de vorm tevredenheidonderzoeken. 

Waardering en resultaten
Wij rapporteren jaarlijks in ons bestuursverslag over de uitkomst van onze onderzoeken. De mate van tevredenheid van leerlingen en ouders is te volgen via Scholen op de kaart. Op deze plek staat veelzijdige informatie over ons onderwijs en de resultaten en kunnen scholen met elkaar worden vergelijken.