Schoolgids

Onderwijsresultaten tellen mee

De Onderwijsinspectie hanteert een model om de onderwijsresultaten van een school te berekenen en te bepalen.  In het toezicht van de inspectie spelen de onderwijsresultaten (de resultaten van onze leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling) een belangrijke rol.

Op de website Inspectie van het Onderwijs zijn onze onderwijsresultaten te bekijken en is er informatie over het toezichtarrangement en toezichthistorie van onze onderwijssoorten.
Op de website Scholen op de kaart is veelzijdige informatie te vinden over onze school op het gebied van onderwijs en resultaten en kunnen scholen met elkaar worden vergeleken.