Schoolgids

Ouderparticipatie

Wie mee wil praten en denken krijgt daarvoor alle ruimte. Heel graag zelfs! Er zijn verschillende manieren voor  ouders om  dit structureel en actief te doen: in de ouderraad, in de klankbordgroep en/of in de organisatiegroep.

Ouderraad (OR)
De Ouderraad vormt een ‘dagelijks bestuur’ van ouders. Zij hebben contact met de directeur-bestuurder, de locatieleider en teamleiders. De leden van de Ouderraad zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat over ouderbetrokkenheid en ze zijn voor langere tijd actief betrokken bij de school. De ouderraad vraagt voor  haar activiteiten een vrijwillige bijdrage van ouders via de schoolkosten. Deze  bijdrage komt geheel ten goede aan de leerlingen.

De OR nodigt ouders die belangstelling hebben van harte uit om contact op te nemen: secretarisor@sgdnv.nl.

Klankbordgroep
De klankbordgroep is een ‘pool’ van ouders die bereid zijn om in meer of mindere mate regelmatig mee te denken over ontwikkelingen binnen de school. Ouders uit deze groep kunnen gevraagd worden om mee te denken over specifieke onderwerpen waarover feedback gewenst is, zoals onderwijskundige veranderingen of een nieuwe opzet van activiteiten.

Organisatiegroep
De organisatiegroep is een ‘pool’ van ouders die bereid zijn om mee te werken aan het daadwerkelijke onderwijs binnen de school. Ouders uit deze groep hebben bijvoorbeeld aangegeven dat zij vanwege hun deskundigheid gastlessen willen geven op school of bereid zijn om leerlingen op hun werk te ontvangen (rondleiding te geven, stage te laten lopen). Uit deze groep ouders kunnen bijvoorbeeld ook surveillanten in een studiecentrum of begeleiders bij een excursie worden gevonden.

Klassenouder Hardenberg
Ieder jaar vragen wij 2 ouders van iedere klas om als klassenouder een belronde onder de andere ouders in de klas te doen. De belronde is bedoeld om ervoor te zorgen dat ouders op een laagdrempelige manier hun bevindingen over de school kunnen delen. Wij zetten de bevindingen op een rijtje en analyseren dit. Natuurlijk proberen wij waar mogelijk dingen die in de school gebeuren te verbeteren. 

Ouderplatform (OP) Hardenberg
Nieuwe onderwijsontwikkelingen en -vormen kunnen eigenlijk maar op één plek daadkrachtig getest worden: in de lessen met de leerlingen. Bij deze testperiodes zijn ouders, naast leerlingen en docenten, een belangrijke klankbordgroep. Er zijn speciale ouderplatforms waarbij ouders constructief samenwerken met de andere partijen om onderwijsvernieuwingen te introduceren en te perfectioneren. Wil je meedenken in het ouderplatform?  Neem dan contact op met  hardenberg@denieuweveste.nl