Schoolgids

Leerlingparticipatie

Ons onderwijs draait om de ontwikkeling van leerlingen. Zij zijn de eersten die invloed moeten hebben op het onderwijs dat hen geboden wordt. Er zijn verschillende manieren om als leerling je stem te laten horen en mee te helpen ons onderwijs te optimaliseren.

Leerlingenraad (LR)
In de leerlingenraad praten leerlingen met elkaar over  uiteenlopende zaken. Er kan  impact worden gemaakt, doordat er overleg is met de leiding van de school over  de besproken agendapunten. De leerlingen uit de leerlingenraad komen om de 6 tot 8 weken bij elkaar om bevindingen en signalen uit de school concreet te maken. Soms vragen wij leerlingen om over een specifiek onderwerp mee te denken en soms zullen de leerlingen zelf bespreekpunten aandragen.

Contact met de Leerlingenraad
Leerlingen kunnen mailen met leerlingenraad@sgdnv.nl