Schoolgids

Schoolkosten

Voortgezet onderwijs in Nederland is voor iedere leerling (en ouder) gratis. Toch vragen we om een bijdrage. Waarom eigenlijk?

Wij organiseren activiteiten en zorgen voor voorzieningen waar geen (of onvoldoende) vergoeding van de overheid tegenover staat. Wij vinden ze wel heel belangrijk en zelfs onmisbaar: de ‘schoolkosten 3 en 4’. Wij vragen voor deze kosten een vrijwillige bijdrage. Uw kind mag deelnemen aan activiteiten en excursies, de betaling voor deze activiteiten is vrijwillig. Wel is het zo dat activiteiten en excursies geannuleerd kunnen worden bij onvoldoende betalende deelnemers. 

Hieronder leest u:

 • welke items onder schoolkosten 3 en 4 vallen
 • een toelichting over elk item van schoolkosten 4
 • wat de gevraagde bedragen zijn
 • hoe u de bijdrage kunt voldoen
 • wat de schoolkosten 1 en 2 zijn
 • overige informatie
 • de meeste gestelde vragen over de schoolkosten met antwoord


Welke items vallen onder schoolkosten 3

 • een device: de laptop (locatie Coevorden) / iPad (locatie Hardenberg)
 • Aanschaf device in het eerste leerjaar
  Een eigen device is in de les een belangrijk extra hulpmiddel. Er kan een compacte, handzame laptop (Coevorden) of iPad (Hardenberg) met korting worden aangeschaft via Studywise. De school geeft een korting. De leerling die niet beschikt over een device, kan via de school dagelijks een device in bruikleen krijgen. 


Welke items vallen onder schoolkosten 4

 • het cultuurprogramma met de Cultuurkaart van CJP
 • de activiteiten van de ouderraad
 • de gezamenlijke activiteiten
 • de (Aura)bibliotheek
 • de collectieve verzekeringen
 • het technasium vanaf 3 havo en 3 vwo
 • de verschillende specifieke activiteiten per opleiding en leerjaar
 • de eendaagse excursie 
 • de meerdaagse excursie
   

De volgende items zijn ook vrijwillig, maar nadat het item is gekozen ontstaat een betalingsverplichting.
Het gaat om:

 • de huur van een kluisje locatie Coevorden
 • het jaarboek voor de examenleerling


Een toelichting op elk item
Cultuurprogramma met Cultuurkaart van CJP
Cultuur is belangrijk. Het betekent voor iedereen wel iets. Cultuur is overal om ons heen. 
Daarom ontvangt iedere leerling in de loop van het schooljaar via een e-mailbericht van het CJP een inlogcode voor een eigen Cultuurkaart. Met deze kaart kan de leerling aantrekkelijke voordelen krijgen. Op voorstellingen en exposities, maar ook bij modewinkels. Op de website CJP.nl is alles hierover te vinden. 

Dankzij de Cultuurkaart kunnen leerlingen ook nog eens genieten van een breed en aantrekkelijk cultureel aanbod. Een greep uit alle culturele activiteiten: Cult Clashdagen, theatervoorstellingen, workshops Cultuurhuis Kasteel op 3, Podiumavond, Kunstdag, gastlessen, entreegelden musea, schrijvers in de klas.

Voor het hele cultuurprogramma wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze kunt voldoen.

Activiteiten ouderraad
De ouderraad zet zich in voor leerlingen én ouders. Alle ouders worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ouderavond waar vaak een actueel thema op een leuke manier centraal staat. Op diverse belangrijke momenten speelt de ouderraad een rol: tijdens de infoavonden en open dag, bij schoolfeesten en diploma-uitreikingen. Als het nodig is, draagt de ouderraad financieel bij aan extra’s voor leerlingen zoals schoolshirts.

De ouderraad vraagt voor haar activiteiten een vrijwillige bijdrage. U ontvangt bericht hoe u de bijdrage kunt voldoen.

Activiteiten voor iedereen
Ieder schooljaar zijn er activiteiten waar leerlingen aan meedoen en die veel plezier opleveren. Zoals bijvoorbeeld de gedichtenwedstrijd, excursie Westerbork, project Middeleeuwen, C-day (de activiteitenochtend voor de kerstvakantie) en de laatste schooldag. Voor de organisatie van activiteiten voor iedereen wordt een bijdrage gevraagd. U krijgt bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.

(Aura)Bibliotheek
Iedereen kan boeken lenen in de school! Boeken lenen gaat met de Aura Library en het zelfscansysteem. De Aura Library is een app waarmee boeken kunnen worden opgezocht, gereserveerd en verlengd. De boeken zijn op school beschikbaar en worden uitgeleend via een zelfscansysteem. 
Voor vmbo: in lokaal 211. Voor havo/vwo: in het Litterarum.

Om het aanbod van leesmateriaal actueel te houden, wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze vrijwillige bijdrage kunt voldoen. 

Collectieve verzekeringen
Ook de school heeft zich verzekerd, voor het geval dat. Voor alle leerlingen is er een collectieve ongevallenverzekering, en voor excursies een reis- en annuleringsverzekering.

Voor deze verzekeringen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.

Specifieke activiteiten en zaken per opleiding en leerjaar 
Voor de verschillende opleidingen en leerjaren zijn er activiteiten en zaken die zorgen voor een plezierige en leerzame schooltijd. De bijdragen die hiervoor gevraagd worden, vindt u in uw eigen overzicht in iDEALnet.nl. Met daarbij de omschrijving waar het bedrag aan wordt besteed.

Dit kunnen zijn: een tekenetui, de beroependoedag, de beroepen-/opleidingenmanifestatie, de loopbaanoriëntatie, de Politieke Jongerendag.

Eendaagse excursies
Even geen les in een lokaal, maar erop uit voor een excursie. Deze afwisseling is altijd welkom. Een excursie is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Iedere afdeling organiseert eigen excursies die van tevoren goed voorbereid worden met een duidelijk programma. 

Een aantal weken voordat een excursie plaatsvindt, ontvangt u bericht met informatie over de excursie met daarbij de vrijwillige bijdrage. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een mailbericht met informatie over de betaling van de vrijwillige bijdrage.
Als u aangeeft dat uw kind niet meegaat, is uw kind niet vrij.

Excursies kunnen geannuleerd kunnen worden bij onvoldoende betalende deelnemers. 

Meerdaagse excursies
Een excursie is niet alleen een ontspannend uitje, maar levert ook tal van leermomenten op. De mix van gezellig en wat opsteken blijkt een goede combinatie. De meerdaagse excursie levert een onvergetelijke ervaring op! Iedere afdeling organiseert eigen excursies die van tevoren goed voorbereid worden met een duidelijk programma. 

U ontvangt bericht met informatie over de meerdaagse excursie. U geeft zelf aan of uw kind meegaat. Na aanmelding ontvangt u een mailbericht met informatie over de vrijwillige bijdrage, deze is afhankelijk van de reissom en wat u al betaald heeft via het spaarbedrag. Wanneer uw kind niet deelneemt aan de meerdaagse excursie, ontvangt u het reeds gespaarde bedrag terug. Als u aangeeft dat uw kind niet meegaat, is uw kind niet vrij.

Excursies kunnen geannuleerd kunnen worden bij onvoldoende betalende deelnemers. 

Technasium vanaf 3 havo en 3 vwo 
In het derde leerjaar kunnen havo- en vwo-leerlingen kiezen voor technasiumonderwijs. Met het technasium hebben leerlingen een voorsprong in het vervolgonderwijs wanneer ze kiezen voor een technische vervolgopleiding: de opgedane kennis biedt voordelen die anderen niet hebben. 

Technasiumonderwijs vraagt om diverse investeringen in ICT. Ook zijn er regelmatig bedrijfsbezoeken, omdat de werkopdrachten van echte bedrijven komen. Leerlingen krijgen de kans mee te doen aan internationale wedstrijden zoals First Lego League en aan onderlinge wedstrijden zoals de Top-Award en Eureka-cup. Hiervoor vragen wij een bijdrage. U ontvangt bericht hoe u de vrijwillige bijdrage kunt voldoen.

Kluisje Coevorden
U kunt voor uw kind een kluisje huren, dit mag, maar hoeft niet. In het kluisje kan de leerling eigen spullen opbergen, zodat ze niet kwijt raken. Na betaling van het huurbedrag, krijgt uw kind een sleutel. Bij verlies of het niet inleveren van de kluissleutel wordt € 5,00 in rekening gebracht. U krijgt bericht hoe u het huurbedrag van € 12,50 per schooljaar kunt voldoen.
Voor de voorwaarden voor het gebruik van een kluisje leerjaar 1 en 2 en de voorwaarden voor gebruik van een kluisje leerjaar 3 klik hier.

Jaarboek
Het jaarboek is een bijzondere blijvende herinnering voor eindexamenkandidaten. Zit uw kind in het eindexamenjaar? Dan ontvangt u bericht of u een jaarboek wilt bestellen. Elke leerling die een jaarboek besteld èn betaald heeft, ontvangt bij de diploma-uitreiking een jaarboek.
 

Dit zijn de gevraagde bedragen

De bedragen per opleiding en leerjaar voor schooljaar 2022-2023 zijn:

locatie Coevorden:
VWO (inclusief dakpanklas havo/vwo)
HAVO (inclusief dakpanklas mavo/havo)
MAVO (inclusief dakpanklas kader/mavo)
BB/KB 
PRO Coevorden

Locatie Hardenberg

Zo kunt u de bijdrage voldoen
De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gaat via iDEALnet.nl*. Daarmee kunt u veilig en snel alle schoolkosten bekijken, en regelen. Wat zijn uw voordelen?

 • U heeft een duidelijke overzichtelijke gezinspagina voor alle schoolkosten met altijd een actueel overzicht
 • U kunt eigen keuzes maken: welke zaken via school aanschaffen of zelf aanschaffen en welke (vrijwillige) bijdragen wel of niet betalen
 • U betaalt gemakkelijk met een directe betaalmogelijkheid via iDEAL (of u maakt het bedrag zelf over door bij betaalwijze te kiezen voor handmatige overschrijving)
 • U kunt bij vragen gebruik maken van een gratis online en telefonische helpdesk.


Hoe kunt u inloggen?
De ouder die debiteur is, ontvangt eenmalig een mailbericht met informatie over hoe ingelogd kan worden bij iDEALnet.nl.

Wat zijn de schoolkosten 1 en 2?
De schoolkosten 1 zijn gratis voor ouders/verzorgers
De soort schoolkosten 1 wordt door de overheid vergoed. Daaronder vallen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s, gelicentieerd digitaal lesmateriaal.

De schoolkosten 2 zijn kosten voor rekening van de ouders
Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is het aan de ouder zelf de aanschaf te doen.
Hieronder vallen:

 • grafische rekenmachine Numworks vanaf 4 havo en 4 vwo
 • grafische rekenmachine Casio fx-CG50 vanaf 4 havo/vwo (locatie Hardenberg)
 • vakkleding voor VMBO leerjaar 3 en 4 (PIE / BWI)


Korte toelichting per onderdeel
grafische rekenmachine Numworks vanaf 4 havo en 4 vwo
In het vierde leerjaar havo en vwo is bij het vak wiskunde de aanschaf en het gebruik van een grafische rekenmachine nodig:

 • voor locatie Coevorden: Numworks
 • voor locatie Hardenberg: Casio fx-CG50

U ontvangt bericht of u een grafische rekenmachine via school wilt aanschaffen. Als u aangeeft dit te willen, kunt u het gevraagde bedrag betalen. Als u niet via school een grafische rekenmachine aanschaft, dient u dit zelf te doen.

Vakkleding voor leerjaar 3 en 4 VMBO (PIE / BWI)
In het derde en vierde leerjaar VMBO (PIE / BWI) gelden er voor de praktijklessen veiligheidsvoorschriften waarvoor de volgende vakkleding nodig is: werkschoenen, werkbroek, shirt. U ontvangt bericht of u de vakkleding via school wilt aanschaffen. Als u aangeeft dit te willen, kunt u het gevraagde bedrag betalen.
Als u niet via school de vakkleding aanschaft, dient u dit zelf te doen. 

Overige informatie
Instemming MR met bedragen 
De hoogte van de schoolkosten is door de directie vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met deze bedragen. De Nieuwe Veste heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’ ondertekend en zet zich actief in voor beheersbare en transparante kosten voor ouders/verzorgers. 

Financiële regelingen
Gemeente Coevorden heeft Kindpakket
Heeft uw gezin een gezamenlijk inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum en bent u woonachtig in de gemeente Coevorden? Dan kunt u voor de aanschaf van een laptop of andere schoolgerelateerde kosten een beroep doen op het Kindpakket. U kunt een aanvraag indienen via doemeepas@coevorden.nl. De gemeente beoordeelt daarna de aanvraag.

Gemeente Hardenberg heeft Sociaal Cultureel Fonds
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Sociaal Cultureel Fonds. Hiermee kunt u de schoolkosten betalen. Om dit te regelen gaat u naar www.samenvoorallekinderen.nl.

Gemeente Emmen heeft Participatiewebshop 
Inwoners van de gemeente Emmen met een laag inkomen kunnen de schoolkosten van De Nieuwe Veste voldoen via het persoonlijk tegoed van de participatieregeling schoolgaande kinderen in de participatie webshop. Voor het overzicht in de webshop klik hier. De Nieuwe Veste is toegevoegd onder onderwijs/Locatie leverancier/Coevorden. Woont u in de gemeente Emmen en maakt u geen gebruik van de webshop, maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Neemt u dan contact op met de gemeente Emmen, afdeling VR.

Meest gestelde vragen

Heeft u vragen over de schoolkosten?
Lees hieronder de antwoorden op de meeste gestelde vragen. 

Ik ben mijn inlogcodes voor iDEALnet kwijt. Wat nu? 
Met vragen over inlogcodes of hoe in te loggen, kunt u contact opnemen met mevrouw Veneman, 0524 593800 of via mail j.veneman@sgdnv.nl

Hoe moet ik inloggen bij iDEALnet? 
Met vragen over inlogcodes of hoe in te loggen, kunt u contact opnemen met mevrouw Veneman, 0524 593800 of via mail j.veneman@sgdnv.nl

Hoe weet ik dat er een betaling klaarstaat in iDEALnet?
U ontvangt een mailbericht welke betaling klaarstaat in iDEALnet. 

Krijg ik het reeds betaalde spaarbedrag terug als mijn kind niet deelneemt aan de meerdaagse excursie?
Wanneer u tijdig aangeeft dat uw kind niet meegaat met de meerdaagse excursie ontvangt u het reeds betaalde spaarbedrag terug.

Ben ik verplicht een vrijwillige bijdrage te betalen?
Het gaat om een vrijwillige bijdrage die u niet verplicht bent te betalen. Uw kind kan deelnemen aan excursies en activiteiten. Gevolg kan zijn dat een activiteit niet meer plaats kan vinden wanneer er niet voldoende financiële middelen voor zijn. 

De huur van het kluisje is toch een vrijwillige bijdrage?
De huur van het kluisje valt onder schoolkosten 4 omdat het vrijwillig is om een kluisje te nemen. Neemt uw kind een kluisje dan bent u verplicht om de huur voor het kluisje te voldoen. Het bedrag voor de huur van het kluisje wordt via iDEALnet bij u in rekening gebracht.

Als het antwoord op uw vraag hierboven niet bij staat, kunt u contact opnemen met de school, telefoonnummer 0524 593800.

*Als wij uw e-mailadres niet hebben, ontvangt u alle informatie via de post.