Schoolgids

Onderwijstijd

De vastgestelde urennormen per schooljaar zijn: 

  • 1000 uur voor praktijkonderwijs;
  • 3700 uur voor vmbo;
  • 4700 uur voor havo;
  • 5700 uur voor vwo.

In de lessentabel staat per onderwijssoort hoeveel lesuur per week aan een bepaald vak wordt besteed. Het aantal uren kan verschillen tussen leerlingen, bijvoorbeeld doordat een leerling behoefte heeft aan meer onderwijstijd. Activiteiten kunnen meetellen voor de onderwijstijd.