Schoolgids

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Als een leerling onder schooltijd medicijnen moet gebruiken dan zorgt de leerling daar zelf voor. In bijzondere gevallen kan besloten worden, dat een medewerker van Time-out (Coevorden) of Topsupport (Hardenberg) medicijnen verstrekt. In dat geval dienen de ouders een formulier voor medicijnverstrekking in te vullen en te ondertekenen. De Time-out of Topsupport medewerker houdt een overzicht bij van de dagen en tijden waarop het medicijn is verstrekt. 
 

Medisch handelen
Als ouders aan ons vragen om onder schooltijd een medische handeling te verrichten, dan nemen wij contact op met de schoolarts en/of het Noordelijk Expertise Centrum Specialistisch Onderwijs. Zij kunnen ons van advies voorzien en eventueel ondersteuning geven.