Schoolgids

Klokkenluidersregeling

Wij beschikken over een klokkenluidersregeling. De regeling biedt rechtsbescherming en vertrouwelijkheid als een positie binnen de school op het spel staat als bekend wordt dat deze persoon degene is die een ernstige misstand heeft aangekaart. 

Ondersteuning vertrouwenspersoon integriteit
De vertrouwenspersoon integriteit kan betrokkenen informatie en advies geven, ondersteuning bieden bij het vermoeden van een misstand en wijzen op de juiste routes. De vertrouwenspersoon integriteit maakt geen deel uit van de school. De taak van vertrouwenspersoon integriteit wordt vervuld door mevrouw D. Bodenstaff.  Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-13026416 of per e-mail via b.j.bodenstaff@hetnet.nl.

Klokkenluidersregeling