Schoolgids

De leerlingbegeleider is dichtbij

Als een leerling niet genoeg heeft aan de basiszorg van de mentor en vakdocenten, helpt de leerlingbegeleider. Als de leerlingbegeleider niet weet welke hulp het beste geboden kan worden, gaat deze vraag naar het Zorgadviesteam. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Het Zorgadviesteam bestaat uit interne en externe deskundigen, zoals de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de schoolagent. Samen proberen ze tot een goede oplossing voor de leerling te komen.