Schoolgids

Commissie van beroep examens

Een lid van de directie kan een maatregel nemen bij onregelmatigheden tijdens enig deel van het examen of bij afwezigheid zonder geldige reden tijdens enig deel van het examen. Bij onenigheid over de genomen maatregel is beroep mogelijk bij de commissie van beroep examens. Klik hier voor meer informatie.