Schoolgids

De zorgcoördinator heeft overzicht

De zorgcoördinator coördineert de werkzaamheden met de betrekking tot de ondersteuning van leerlingen binnen de school en is aangesteld als aanspreekpunt bij pesten. De zorgcoördinator overlegt regelmatig met de leerlingbegeleiders, de leerlingcoördinatoren en specifieke begeleiders, onderhoudt de contacten met externe instanties en is voorzitter van het Zorgadviesteam.
Het Zorgadviesteam bestaat uit interne en externe deskundigen, zoals de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de schoolagent.