Schoolgids

De leerlingcoördinator let op

De leerlingcoördinator van de afdeling houdt in de gaten dat iedereen zich aan de geldende regels houdt,  houdt het verzuim van de leerlingen in de gaten en heeft regelmatig contact met de leerplichtambtenaar. De coördinator zorgt voor tevreden ouders en leerlingen en draagt bij aan een veilige en nette school.