Schoolgids

Extra vakgerichte begeleiding Coevorden

De vakdocent zorgt voor de vakspecifieke vaardigheden en is er voor leerling die hulp nodig heeft bij het vak. Op verzoek van de vakdocent, de mentor, de leerling of de ouders kan een leerling extra hulp krijgen in een bepaald vak.