Schoolgids

TOPsUPport Hardenberg

TOPsUPport Hardenberg

TOPsUPport is een centrale ruimte met werkplekken en een coupé waar leerlingen kunnen werken. De leerling vindt hier rust en krijgt extra hulp. Als het nodig is, krijgt de leerling specifieke begeleiding.

Dit kan zijn:
• dyslexiebegeleiding
• BOF-training (beter omgaan met faalangst)
• remedial teaching voor leerlingen met cognitieve achterstanden 
• sociale vaardigheidstraining (buiten de school)
• remediale hulp voor leerlingen met dyscalculie
• motorische remedial teaching
• begeleiding bij gedragsproblemen
• leerlingbegeleiding.

Als ouder bestaat de mogelijkheid om bij bijzondere omstandigheden via school een afspraak te maken met de jeugdarts.