Schoolgids

Het zorgadviesteam adviseert

Het zorgadviesteam (ZAT) bestaat onder andere uit de intern begeleider, de jeugdarts/-verpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. De expertise van de professionals kan, na overleg met ouders/verzorgers, worden ingeschakeld ter ondersteuning van de leerling.