Schoolgids

Anti-pestbeleid

Wij hebben een anti-pestbeleid om het pesten tegen te gaan. De belangrijkste afspraken daarin zijn:

  • in het eerste leerjaar besteden wij aandacht aan het voorkomen en omgaan met pestgedrag;
  • in het tweede en derde leerjaar bespreekt de mentor het onderwerp pestgedrag in de mentorklas;
  • in de hogere leerjaren is het onderwerp van gesprek als daar aanleiding toe is.
     

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt bij pesten. Ons anti-pestbeleid is opgenomen in het veiligheidsbeleid. De sancties voor het niet naleven van de anti-pestregels, zijn opgenomen in het leerlingenstatuut