Schoolgids

Privacy en leerlinggegevens

Wij verwerken algemene persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, geslacht en geboortedatum. Indien het noodzakelijk is voor het geven van onderwijs en ondersteuning verwerken wij gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gaan bijvoorbeeld over iemands gezondheid. Wij verwerken de persoonsgegevens van voor het geven van onderwijs en ondersteuning, bijvoorbeeld:

  • het inschrijven van een leerling bij ons op school;
  • het geven van onderwijs en persoonlijke begeleiding aan een leerling;
  • het monitoren van de ontwikkeling van een leerling.
     

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
Klik hier voor meer informatie over privacy en leerlinggegevens.