Schoolgids

Op De Nieuwe Veste werken wij volgens drie kernwaarden: veilig, vertrouwd en vernieuwend. Wij zijn een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen en waar ze zich gekend en herkend weten.

Veiligheidsbeleid
Wij werken met een actief veiligheidsbeleid, met daarin bijvoorbeeld de zorgcoördinator als aanspreekpunt bij pesten. In ons veiligheidsbeleid staan de gedragscodes voor de omgang met leerlingen en verschillende uitingsvormen van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.
Deze codes hebben tot doel om ongewenst gedrag binnen de school in welke vorm dan ook te voorkomen en te bestrijden. 

Klik hier voor ons veiligheidsbeleid.

Veiligheidsbeleving van leerlingen
We monitoren jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen.