Schoolgids

Goed kiezen met LOB

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en - begeleiding en is voor iedere leerling waardevol. LOB zorgt voor een passende toekomst!

Waarom LOB? 
Onze visie op LOB houdt in dat we de leerling willen voorbereiden op een leven lang keuzes maken in de snel veranderende studie- en beroepswereld. Dit doen we door de leerlingen te laten werken met en aan de vijf loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat kan ik?
  • Motievenreflectie: wat wil ik, wat drijft mij?
  • Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
  • Loopbaansturing: wat wil ik worden?
  • Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?


LOB start in het eerste leerjaar en loopt door tot en met de overstap naar het vervolgonderwijs.

Samen met anderen
Voor LOB doen we regelmatig een beroep op mensen in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven. Ook vragen we ouders om hun ervaringen in de beroepspraktijk te delen met onze leerlingen. Al deze concrete ervaringen kunnen onze leerlingen helpen de juiste keuzes te maken. 

Naast beroepsopdrachten in de les zijn er dus gastlessen, bedrijfsbezoeken en beroepenmarkten.  De verschillende keuzemomenten voor de leerling zijn regelmatig onderwerp van gesprek. De leerling praat met de mentor en decaan en de ouders worden uitgenodigd voor informatieavonden.