Schoolgids

Contact met ouders

Ouders kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij de mentor, de (vak)docent, de decaan, de teamcoördinatoren of de sectordirecteur. Maar ook zijn er andere momenten waarop ouders in verbinding staan met de school, bijvoorbeeld:

  • via Van Volta;
  • via tevredenheidonderzoeken onder ouders;
  • in oudergesprekken;
  • via (nieuws)brieven;
  • via de website www.denieuweveste.nl;
  • via Somtoday.