Schoolgids

Vanaf het eerste leerjaar kunnen leerlingen de beschikking krijgen over een kluisje. Dit is handig en voorkomt dat spullen zoekraken of ontvreemd worden. Leerlingen doen er goed aan waardevolle spullen niet onbeheerd achter te laten. Let erop dat de sleutel iedere dag meegenomen wordt naar school!

Sleutel kwijt? Dan is er tegen betaling van € 5 een nieuwe sleutel. 

De bijdrage voor het kluisje is voor de locatie Coevorden opgenomen in de schoolkosten. Het huren van een kluisje locatie Coevorden is vrijwillig. Als gekozen wordt voor het gebruik van een kluisje, ontstaat er een betalingsverplichting voor het huurbedrag.

Voor een kluisje gelden speciale regels. Wij controleren het kluisje jaarlijks steekproefsgewijs en/of bij een concrete aanleiding op de aanwezigheid van verboden voorwerpen, zoals alcohol, drugs, vuurwerk, wapens. De controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee medewerkers onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De politie kan bij de kluiscontrole aanwezig zijn ter assistentie, maar mag zonder huiszoekingsbevel niet zelf een kluisje openen. 

Klik hier voor de voorwaarden gebruik van een kluisje leerjaar 1 en 2 en vanaf leerjaar 3