Schoolgids

Ontruiming

In het geval van een ontruiming is een sirene te horen. In ieder lokaal hangt naast deuitgang een plattegrond. Hierop staat de te volgen vluchtroute aangegeven. De instructieis de ontruiming rustig en ordelijk te laten verlopen. Iedereen gaat in klassenverband en onder begeleiding naar het op de plattegrond aangegeven verzamelpunt.