Schoolgids

Strafbare feiten

Wij doen aangifte bij de politie bij de constatering van een strafbaar feit in het gebouw of op het schoolterrein. Op verzoek van de politie kunnen leerlingen gehoord worden, zonder toestemming vooraf van de ouders. Op het schoolterrein hangen bewakingscamera’s. Beelden van deze camera’s zullen, als daar aanleiding toe is, aan de politie worden overhandigd. Er worden geen beelden getoond aan betrokken partijen.