Schoolgids

Wij registreren leerlingen die te laat komen of afwezig zijn. De regels voor verzuim staan in het veiligheidsbeleid. De ouders krijgen bericht bij veelvuldig te laat komen en/of veelvuldige afwezigheid.

Adequaat reageren op veelvuldig verzuim
Om adequaat te kunnen reageren op veelvuldig verzuim, doen wij:

  • een melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts na afwezigheid van tien schooldagen achtereen;
  • een melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts bij drie ziekmeldingen binnen drie maanden.


Na een melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts neemt een medewerker van de GGD contact op met de ouders. Als er sprake is van regelmatig ongeoorloofd verzuim zoals te laat komen en/of spijbelen, treffen wij samen met de leerplichtambtenaar maatregelen.