Schoolgids

Schorsing

Wij kunnen een leerling voor maximaal vijf schooldagen schorsen. Dit houdt in, dat wij de leerling tijdelijk de toegang tot bepaalde of alle lessen ontzeggen. Dit betekent niet dat de leerling vrij heeft van school. Wij blijven verplicht de leerling onderwijs te geven, bijvoorbeeld door extra huiswerk. Wij maken hierover afspraken met de leerling en ouders.

Bij een schorsing langer dan één dag worden de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis gesteld. Klik hier voor meer informatie.