Schoolgids

Verwijdering

Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel. Daarom maken wij voorafgaand aan een beslissing tot verwijdering een zorgvuldige belangenafweging. Het gaat om de afweging tussen het belang van de leerling om op onze school te blijven en het belang van onze school bij verwijdering van de leerling.

Voorwaarden voor verwijdering
Er zijn twee reden om te beslissen tot verwijdering van een leerling: 

  • het niet kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling; 
  • ernstig wangedrag van de leerling of ouders.


De verwijdering van een leerling is gebonden aan strikte voorwaarden en is uitsluitend mogelijk als een andere school bereid is om de leerling toe te laten. Tijdens het overleg over de verwijdering kan de leerling worden geschorst. 

Klik hier voor meer informatie.