Schoolgids

Onderwijstijd

In het voortgezet onderwijs geldt een urennorm per onderwijssoort van:

  • 1000 uur voor het praktijkonderwijs;
  • 3700 uur voor het vmbo;
  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.
     

Binnen de urennorm is ruimte voor maatwerk per leerling. Dit omdat sommige leerlingen genoeg hebben aan minder onderwijstijd en andere leerlingen juist meer onderwijstijd nodig hebben. Er zijn afspraken over activiteiten die mee kunnen tellen voor de onderwijstijd. 

Kijk in de lessentabel
In onze lessentabellen staat per onderwijssoort hoeveel lesuur per week aan een bepaald vak wordt besteed. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of wij de minimum hoeveelheid onderwijstijd halen. 
Klik hier voor onze lessentabellen.