Schoolgids

Verlof op aanvraag

Leerlingen worden verwacht en geacht de school te bezoeken voor onderwijs en mogen niet zomaar wegblijven.

In onze verlofprocedure staat beschreven wanneer verlof mogelijk is, de daarbij behorende regels en de aanvraagprocedure. Wij gaan ervan uit dat afspraken met de tandarts, huisarts of specialist zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt.

Verlofprocedure

Formulieren: 
Verlofaanvraag
Absent geweest