Schoolgids

Lesuitval

Lesuitval kan om meerdere redenen voorkomen:

  • door ziekte of afwezigheid van docenten
  • door organisatorische zaken zoals begeleiding van docenten bij excursies en werkweken waardoor zij op dat moment geen lessen kunnen verzorgen.
  • als gevolg van schoolexamens, nascholingen en rapportvergaderingen


Bij langdurige afwezigheid van docenten proberen we zo snel mogelijk tot vervanging over te gaan.

Meer uren in jaarrooster 
Om te voldoen aan de onderwijstijd is het aantal geplande uren in het jaarrooster hoger dan het verplichte aantal uren waardoor bij een (klein) percentage lesuitval het uiteindelijke aantal gerealiseerde uren nog steeds binnen de vereiste norm valt. 

Vervangende lessen in leerjaar 1 en 2 
In de klassen 1 en 2 en waar mogelijk klas 3 worden uitgevallen lessen waar mogelijk vervangen, uitgezonderd lessen op het eerste of laatste uur. Omdat leerlingen met grotere (week)taken werken, kunnen ze in principe door met de lesstof. Lessen die worden vervangen, worden niet per definitie in mindering gebracht op de onderwijstijd.
In de klassen 3 en hoger worden uitgevallen lessen in principe niet vervangen. Leerlingen kunnen in de daartoe bestaande studieruimtes zelfstandig doorwerken aan hun taken. Deze uren worden gedeeltelijk meegerekend als onderwijstijd.

Speciaal rooster bij lesuitval
Bij (meerdaagse) activiteiten voor een specifieke doelgroep, die soms relatief veel lesuitval kunnen veroorzaken voor een andere groep leerlingen, wordt, indien nodig, gewerkt met een speciaal aangepast rooster. Roosterwijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de leerlingen.