Schoolgids

Aanmelding en toelating

Leerlingen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Een ouders is vrij in de keuze van de school voor onderwijs voor het kind.

Openbare school
Wij zijn als openbare school algemeen toegankelijk. Bij ons is toelating de regel en weigering de uitzondering, bekijk hiervoor ons aanmeldings- en toelatingsbeleid. 

Aanmelden