Schoolgids

Verzekering en aansprakelijkheid

Collectieve verzekering
Voor alle leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering is van toepassing tijdens het verblijf op school gedurende de gebruikelijke lesuren, maar ook tijdens het komen en gaan naar school, met een maximum van een uur voor en een uur na schooltijd. Deze verzekering geldt ook voor alle activiteiten (schoolfeesten, ouderavonden e.d.) die door de school worden georganiseerd, mits medewerkers van school toezicht houden.

Aansprakelijkheidsverzekering
De school heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade toegebracht aan derden. Deze verzekering geldt alleen als de aansprakelijkheid niet via andere verzekeringen geregeld is. Een stagiair wordt tijdens het uitvoeren van zijn stage gezien als ondergeschikte (werknemer) van de stagegever en is daarmee verzekerd via de bedrijfsaansprakelijkheid en ongevallenverzekering van het stagebedrijf. De schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kan op de WA verzekering van de ouders/verzorgers worden verhaald. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen en vermissingen van eigendommen van leerlingen.

Doorlopende collectieve reis- en annuleringsverzekering
Een doorlopende reisverzekering verzekert de leerling voor financiële gevolgen van risico’s die de leerling mogelijk loopt. Bijvoorbeeld kosten voor hulpverlening en schade door beschadiging of diefstal van bagage. Ook is er een doorlopende annuleringsverzekering voor alle leerlingen.

Ook voor ouders
Ouders die als begeleiders deelnemen aan schoolactiviteiten kunnen aanspraak maken op dezelfde verzekeringen.

Melding ongeval of aangebrachte schade
Ieder ongeval of aangebrachte schade dient altijd gemeld te worden. Dit kan bij de vakdocent, de mentor, de conciërge of de receptie.