Schoolgids

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Wij zullen signalen van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis, zoals dat ook wettelijk verplicht is. Na een melding stelt Veilig Thuis een onderzoek in en zorgt indien nodig voor passende hulpverlening. Veilig Thuis doet aangifte bij de politie wanneer het belang van het kind of de ernst van de gemelde feiten daar aanleiding toe geven.