Schoolgids

Leerlingstatuut en afspraken

Op De Nieuwe Veste werken wij volgens drie kernwaarden: veilig, vertrouwd en vernieuwend. In het leerlingenstatuut beschrijven wij de rechten en plichten van onze leerlingen. Om er voor te zorgen, dat iedereen (leerlingen én medewerkers) binnen de school zich veilig voelt en we op basis van vertrouwen kunnen werken aan vernieuwend onderwijs hebben we een aantal afspraken gemaakt waar iedereen zicht aan houdt. Klik hier voor de afspraken en de gedragscode ICT gebruik.