Werken bij De Nieuwe Veste 

De Nieuwe Veste maakt deel uit van Noorderwijzer. Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineen geslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp. Noorderwijzer draagt bij aan:  

 • de professionalisering van onze medewerkers;
 • het vergroten van de loopbaanmogelijkheden; 
 • het verhogen van het loonbaanbewustzijn; 
 • het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit.

De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe.

De Nieuwe Veste
De Nieuwe Veste biedt goed openbaar onderwijs waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke burgers. Ons onderwijs is vernieuwend, actueel en sluit aan op ontwikkelingen in de maatschappij en het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Daardoor bereiden wij de leerling optimaal voor in kennis, houding en vaardigheden.
Persoonlijke aandacht en begeleiding, maar ook flexibiliteit en maatwerk in ons onderwijs, maken dat we écht wat voor onze leerlingen kunnen betekenen. Wij zijn een school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig, gekend en herkend weten. Die veiligheid is de voorwaarde van waaruit iedereen binnen de school optimaal zijn talent kan ontwikkelen en inzetten.
Naast het brede reguliere onderwijsaanbod worden er ook diverse activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.
Wij werken daarom samen met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en creëren zo de beste kansen op het hoogst haalbare diploma.

Wie ben jij?

 • Jij bent enthousiast om vanuit je pedagogische en didactische kwaliteiten een bijdrage te leveren aan ons onderwijs;
 • Jij wilt aan de basis staan van de toekomst van onze leerlingen en bent degene die op een beslissend moment in het leven van een leerling het verschil weet te maken;
 • Jij hebt het talent om leerlingen te coachen in het groeiproces om te ontdekken wie zij zijn;
 • Als professional investeer je in je eigen ontwikkeling door jezelf te verdiepen, door jezelf nieuwe kennis eigen te maken en je vaardigheden uit te breiden. Die ontwikkeling krijgt ook vorm door bereid te zijn te reflecteren op wie je bent, wat je doet en je bewust te worden van de effecten van je handelen.

Wat bieden wij?

 • Een professionele organisatie waar initiatief en inbreng van medewerkers gestimuleerd en gewaardeerd worden. We werken op diverse organisatieniveaus groepsgewijs aan onderwerpen die tot doel hebben het onderwijs in onze scholen te verbeteren. We geven zo vorm aan het leren van en met elkaar.
 • Voor nieuwe medewerkers, met of zonder onderwijservaring, hebben wij een uitgebreid traject van coaching en begeleiding door daarvoor opgeleide coaches. We stellen alles in het werk om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen in onze organisatie.
 • Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO VO, aangevuld met schooleigen regelgeving zoals korting op het lidmaatschap van een sportschool en een fietsregeling.

Ben jij enthousiast geworden om bij De Nieuwe Veste aan de slag te gaan, dan komen we graag met je in contact.