Werken bij De Nieuwe Veste 

De Nieuwe Veste maakt deel uit van Noorderwijzer. Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineen geslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp. Noorderwijzer draagt bij aan:  

 • de professionalisering van onze medewerkers;
 • het vergroten van de loopbaanmogelijkheden; 
 • het verhogen van het loonbaanbewustzijn; 
 • het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit.

De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe.

De Nieuwe Veste
De Nieuwe Veste biedt goed openbaar onderwijs waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke burgers. Ons onderwijs is vernieuwend, actueel en sluit aan op ontwikkelingen in de maatschappij en het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Daardoor bereiden wij de leerling optimaal voor in kennis, houding en vaardigheden.
Persoonlijke aandacht en begeleiding, maar ook flexibiliteit en maatwerk in ons onderwijs, maken dat we écht wat voor onze leerlingen kunnen betekenen. Wij zijn een school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig, gekend en herkend weten. Die veiligheid is de voorwaarde van waaruit iedereen binnen de school optimaal zijn talent kan ontwikkelen en inzetten.
Naast het brede reguliere onderwijsaanbod worden er ook diverse activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.
Wij werken daarom samen met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en creëren zo de beste kansen op het hoogst haalbare diploma.

Wie ben jij?

 • Jij bent enthousiast om vanuit je pedagogische en didactische kwaliteiten een bijdrage te leveren aan ons onderwijs;
 • Jij wilt aan de basis staan van de toekomst van onze leerlingen en bent degene die op een beslissend moment in het leven van een leerling het verschil weet te maken;
 • Jij hebt het talent om leerlingen te coachen in het groeiproces om te ontdekken wie zij zijn;
 • Als professional investeer je in je eigen ontwikkeling door jezelf te verdiepen, door jezelf nieuwe kennis eigen te maken en je vaardigheden uit te breiden. Die ontwikkeling krijgt ook vorm door bereid te zijn te reflecteren op wie je bent, wat je doet en je bewust te worden van de effecten van je handelen.

Wat bieden wij?

 • Een professionele organisatie waar initiatief en inbreng van medewerkers gestimuleerd en gewaardeerd worden. We werken op diverse organisatieniveaus groepsgewijs aan onderwerpen die tot doel hebben het onderwijs in onze scholen te verbeteren. We geven zo vorm aan het leren van en met elkaar.
 • Voor nieuwe medewerkers, met of zonder onderwijservaring, hebben wij een uitgebreid traject van coaching en begeleiding door daarvoor opgeleide coaches. We stellen alles in het werk om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen in onze organisatie.
 • Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO VO, aangevuld met schooleigen regelgeving zoals korting op het lidmaatschap van een sportschool en een fietsregeling.

Ben jij enthousiast geworden om bij De Nieuwe Veste aan de slag te gaan, dan komen we graag met je in contact.

Vacatures

Locatie Coevorden

Instroom, bovenbouw vmbo en bovenbouw havo/vwo

docent CKV, 2e graads bevoegd, 0,5 – 0,6fte (± 17 lessen)
docent aardrijkskunde, 2e graads bevoegd, 0,92 fte (26 lessen)
docent Engelse taal, 2e graads bevoegd, ± 0,8 fte (22 lessen bovenbouw vmbo)
docent Duitse taal, 2e graads bevoegd, 0,78 fte (22 lessenonderbouw breed)
docent muziek, 2e graads bevoegd, 0,35 fte (10 lessen onderbouw)
docent wiskunde, 2e graads bevoegd, 1,2 fte (34 lessen onderbouw)
docent natuurkunde, 2e graads bevoegd, 0,2 fte (6 lessen 3 havo, icm vacature Hardenberg)
docent D&P, 2e graads bevoegd, 0,92 fte( onder- en bovenbouw vmbo)
docent Z&W, 2e graads bevoegd, 0,6 fte (onder- en bovenbouw vmbo)
docent Groen, 2e graads bevoegd en pabo met affiniteit met groen (0,4 – 0,5 fte afdeling Praktijkonderwijs)

Tevens hebben wij een vervanging ivm zwangerschapsverlof voor het vak BV van 30 augustus tot en met 23 december 2022 voor 0,6 fte. Het gaat om bovenbouw klassen havo/vwo. 

Het zijn tijdelijke aanstellingen voor een jaar, met de optie tot een verlenging voor het schooljaar 2023-2024.

Indien van toepassing kan er natuurlijk ook naar een combinatie van vacatures worden gesolliciteerd. De aanstellingen vinden, tenzij anders vermeld, plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2021.

Informatie
Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, telefoonnummer: 0524 593800 of 06-51427059. 

Sollicitatiebrief
Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je tot uiterlijk 26 mei a.s. zenden via a.tump@denieuweveste.nl.

Locatie Hardenberg

Vacature i.v.m. vervanging : Beeldende vorming voor 0,61 fte

Op de locatie Hardenberg wordt les gegeven vanuit het onderwijsconcept “Doelgericht leren”. Dit betekent onder andere dat er instructie- en flexlessen zijn van 30 minuten.

Wij hebben per direct een vacature voor een docent Beeldende Vorming voor 0,61 fte.

Het is een tijdelijke aanstelling tot einde schooljaar, met de mogelijkheid dat de vervanging nog deels doorloopt in het schooljaar 2022-2023. 

Informatie
Voor informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met mevrouw T.Ensing, locatieleider Hardenberg, t.ensing@denieuweveste.nl, telefoon: 0524-593800.
Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, telefoon 0524 593800 of 06-51427059. 

Indien van toepassing kan er natuurlijk ook naar een combinatie van vacatures worden gesolliciteerd. 

Sollicitatiebrief
Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je z.s.m. zenden via a.tump@denieuweveste.nl

Vacatures Hardenberg (vervolg)

Op de locatie Hardenberg wordt les gegeven vanuit het onderwijsconcept Doelgericht Leren. Dit betekent onder andere dat er instructie- en flexlessen zijn van 30 minuten. Wij zoeken een: 

docent Nederlands, 2e graads bevoegd, 0,8 fte (± 31 lsn van 30 min)
docent natuurkunde, 2e graads bevoegd, 0,7179 (± 28lsn van 30 min)

Deze vacature kan gecombineerd worden met 0,2 fte vacature locatie Coevorden. 

Het zijn tijdelijke aanstellingen voor een jaar, met de optie tot een verlenging voor het schooljaar 2023-2024. 

Indien van toepassing kan er natuurlijk ook naar een combinatie van vacatures worden gesolliciteerd.  De aanstellingen vinden, tenzij anders vermeld, plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2021.

Informatie 
Voor informatie over de vacatures kun je contact opnemen met mevrouw T. Ensing, locatieleider Hardenberg, t.ensing@denieuweveste.nl, telefoon 0524-593800.
Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, telefoonnummer: 0524 593800 of 06-51427059. 

Indien van toepassing kan er natuurlijk ook naar een combinatie van vacatures worden gesolliciteerd. 

Sollicitatiebrief 
Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je tot uiterlijk 26 mei a.s. zenden via a.tump@denieuweveste.nl.


Vacature bestuurssecretaris annex beleidsfunctionaris kwaliteitszorg voor (0,6 –) 0,8 fte. met ingang van het nieuwe schooljaar 

Wie zijn wij:
De Nieuwe Veste is een openbare brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school bestaat uit twee afzonderlijke locaties, elk met een eigen cultuur en eigen studierichtingen en onderwijsaanbod.

De Nieuwe Veste biedt goed openbaar onderwijs waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke burgers. Ons onderwijs is vernieuwend, actueel en sluit aan op ontwikkelingen in de maatschappij en het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Daardoor bereiden wij de leerling optimaal voor in kennis, houding en vaardigheden. Persoonlijke aandacht en begeleiding, maar ook flexibiliteit en maatwerk in ons onderwijs, maken dat we écht wat voor onze leerlingen kunnen betekenen. Wij zijn een school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig, gekend en herkend weten. Die veiligheid is de voorwaarde van waaruit iedereen binnen de school optimaal zijn talent kan ontwikkelen en inzetten. Op centraal niveau kent De Nieuwe Veste een bestuursbureau van geringe omvang, met een directeur-bestuurder. De Nieuwe Veste verzorgt onderwijs aan ruim 1500 leerlingen verdeeld over de twee locaties Coevorden (hoofdlocatie) en Hardenberg.

De Nieuwe Veste maakt deel uit van Noorderwijzer. Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineen geslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp.

Wat zoeken wij:

 • Je bent enthousiast en graag de spil van een organisatie in het hart van een brede scholengemeenschap;
 • Je bent accuraat en zorgt ervoor dat intern de processen op orde zijn, maar vind je het ook interessant om externe processen te faciliteren;
 • Je hebt een verbindende persoonlijkheid;
 • Je hebt kennis van bestuurlijke en juridische beleidsontwikkeling en advisering en kan hierin de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder in ondersteunen en adviseren. Ook de positief kritische kant is daarbij in jouw persoonlijk herkenbaar;
 • Je vindt kwaliteit belangrijk en bent in staat om dat om te zetten naar beleid, gewenste ontwikkelingen en rapportages. Dat je kwaliteitszorg inricht vanuit de behoeften van het onderwijs spreekt voor zich.


Wat breng je mee:

 • Een relevante opleiding op tenminste HBO-niveau;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Gezonde dosis doorzettingsvermogen;
 • Pioniersgeest, ontwikkelingsgericht, open voor nieuwe / andere mogelijkheden en perspectieven;
 • De ambitie om vanuit je rol het onderwijs en de organisatie duurzaam te verbeteren;
 • Humor;
 • En een beetje ‘blauw’ / procedurele kwaliteiten.


Wat bieden wij:

 • Een leuke baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • De functie is tijdelijk. Bij goed functioneren wordt de tijdelijkheid omgezet naar een vast dienstverband.
 • Er is in ruime mate de mogelijkheid om netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • De Nieuwe Veste stimuleert een blik naar buiten, die het onderwijs en de organisatie ten goede komt.
 • De vacature wordt nu aangeboden in een bandbreedte van (0,6 –) 0,8 fte in schaal 10. De CAO -VO 2021 is van toepassing.


Ben je geïnteresseerd geraakt door bovenstaande informatie, dan zouden wij het leuk vinden als je wilt solliciteren.
Voor overige informatie kun je contact opnemen met de heer W. Veenvliet, directeur-bestuurder (w.veenvliet@denieuweveste.nl) of telefonisch via de school 0524 593800. 

Jouw brief voorzien van je  cv kun je tot uiterlijk 20 mei zenden aan : a.tump@denieuweveste.nl. In de brief benoem je tenminste één praktisch voorbeeld van een interventie binnen je werk-/vakgebied die je in een vorige organisatie succesvol hebt ingezet. De gesprekken worden gepland op woensdag 25 mei.

KLIK HIER VOOR FUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURSSECRETARIS