Ontdek jouw niveau

Als je op school komt krijg je twee jaar de tijd om het niveau te ontdekken dat aansluit bij jouw mogelijkheden. Dat is een jaar langer dan op de meeste scholen. Hierdoor wen je rustig aan de nieuwe school. We noemen dit dakpanklassen. Je start op het niveau dat past bij het schooladvies van jouw basisschool.

Twee niveaus
In een dakpanklas komen twee niveaus samen. De lesstof is aangepast aan de behoefte van jou en jouw klasgenoten. Je krijgt per vak meer lesstof of juist meer uitleg en extra oefening. De leraren beoordelen jouw schoolprestaties op twee niveaus en aan het einde van leerjaar 2 volgt een advies voor het niveau dat bij jou past en waarmee je in leerjaar 3 verder gaat.

Onze dakpanklassen zijn:
atheneum/gymnasium
havo/vwo
mavo/havo
kaderberoepsgericht (kb)/mavo
basisberoepsgericht (bb)/kaderberoepsgericht (kb)

In het praktijkonderwijs is er geen dakpanklas, omdat leerlingen onderwijs volgen dat aansluit bij het individuele niveau.